Také ráda píšu, o čemž se lze přesvědčit na mém blogu Kocomouří kouzlení.

Srpen 2016

Byly jsme tam taky; str. 113

29. srpna 2016 v 16:12 | Dagmar Šimková |  Dagmar Šimková

"Aha," zavrtí se nadšeně soudružská zadnice s energií, která by mohla louskat para ořechy.

-

-

"Ale soudružko," zklamaně se pošoupne zadnice, jako by válela těsto na nudle.


Byly jsme tam taky; str. 148

29. srpna 2016 v 16:10 | Dagmar Šimková |  Dagmar Šimková

Jak potěšit tu zbědovanou duši, která je mrtvá dřív než tělo, protože nemá žádnou naději?


Utrpení mladého Werthera, str. 70

2. srpna 2016 v 21:15 | Johann Wolfgang Goethe |  Johann Wolfgang von Goethe

"Pohleď, číms nyní tomu domu! Ve všem všudy! Tví přátelé tě ctí! Jsi často příčinou jejich radosti a tvému srdci se zdá, jako by bez nich nedovedlo být; a přece - kdybych teď odešel? Kdybych odešel z tohoto kruhu, cítili by to? Jak dlouho by cítili trhlinu, kterou tvůj odchod způsobí v jejich osudu? Jak dlouho? - Ó, jak pomíjející je člověk, že i tam, kde se přímo dohmatává svého vlastního bytí, kde jedině vytiskl pravdivý obraz své přítomnosti, že i v památce, v duši svých milých hasne, že i odtud vymizí, a to brzy - tak brzy!"


Utrpení mladého Werthera, str. 41

2. srpna 2016 v 21:00 | Johann Wolfgang Goethe |  Johann Wolfgang von Goethe

"Že vy lidé," zvolal jsem, "když o něčem hovoříte, musíte hned říci: To je pošetilé, to je moudré, to je dobré, to je zlé! A co to vlastně všechno má znamenat? Vyzkoumáte tím vnitřní pohnutky toho kterého skutku? Dokážete s určitostí dovodit příčiny, proč se stal, proč se stát musil? Kdyby tomu tak bylo, nesypali byste ty své soudy tak tuze lehce z rukávu."